บทความ


อาหารที่เรารับประทาน PDF พิมพ์ อีเมล
 
          ร่างกายของเราสร้างขึ้นจากอาหารที่เรารับประทาน มีการทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายอยู่อย่างสม่ำเสมอ การเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกส่วนจะทำให้เกิดการสูญเสีย ส่วนที่เสียไปได้รับการซ่อมแซมจากอาหารของเรา อวัยวะแต่ละอวัยวะต้องการส่วนแบ่งของอาหารของมัน สมองจะได้รับส่วนของมัน กระดูก กล้ามเนื้อและประสาทต้องการส่วนของมัน การเปลี่ยนอาหารเป็นเลือดและใช้เลือดนี้เพื่อสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นขบวนการที่อัศจรรย์ แต่ขบวนการนี้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งให้ชีวิตและพลังแก่ประสาททุกเส้น กล้ามเนื้อทุกมัดและเยื่อทุกส่วน
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระพรสำหรับผู้ที่รักษาวันสะบาโต PDF พิมพ์ อีเมล
 
          ข้าพเจ้าได้เห็นประหนึ่งว่าชาวสวรรค์ทั้งหมดกำลังจ้องมองและเฝ้าคอยผู้ที่ยอมรับวันสะบาโตของพระบัญญัติข้อที่สี่และรักษาวันสะบาโต ทูตสวรรค์กำลังให้ความสนใจในเรื่องนี้และให้เกียรติสำหรับสถาบันนี้ของพระเจ้า ผู้ที่ได้รับการชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในจิตใจถือปฏิบัติความคิดอย่างเคร่งครัด และแสวงหาการพัฒนาเวลาในการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเท่าที่เขาสามารถจะทำ
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันสำหรับหยุดพักผ่อนจากการแสวงหาทางโลก PDF พิมพ์ อีเมล
 
          เป็นการกระทำผิดอย่างมหันต์สำหรับมนุษย์ในการต่อรองกับพระเจ้า เพื่อได้มาซึ่งสิ่งของฝ่ายโลกที่ไม่ยั่งยืน การทำผิดพระบัญญัติในบางครั้งเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทำกิจธุระของเขาในวันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะการกระทำเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธการรักษาวันนี้ เพราะผู้ที่ทำเช่นนี้ย่อมแสดงว่าเขารักษาวันสะบาโตความสะดวกสบายของเขา พระเจ้าเปล่งพระสุรเสียงจากภูเขาซีนายว่า “เราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหน” การเชื่อฟังบางส่วนตามความสนใจไม่เป็นที่ยอมรับของพระองค์ ผู้ทรงประกาศให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังพระองค์ จนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน และพระองค์แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ การลักขโมยสิ่งของเพื่อนบ้านถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงและผู้กระทำผิดต้องถูกลงโทษ แต่บางคนไม่ยอมฉ้อโกงเพื่อนมนุษย์ แต่กลับฉ้อโกงเวลาของพระบิดาในสวรรค์อย่างไม่ละลายใจ ทั้งที่เขาทราบดีอยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรและตั้งวันนี้ไว้ตามเป้าหมายพิเศษของพระองค์
อ่านเพิ่มเติม...
 
การไปโรงเรียนในวันสะบาโต PDF พิมพ์ อีเมล
 
          ผู้ใดที่ปฏิบัติพระบัญญัติข้อที่สี่จะพบว่ามีเส้นแบ่งกั้นระหว่างเขากับโลก วันสะบาโตเป็นสิ่งที่ทดสอบมิใช่ตามมาตรการของมนุษย์ แต่เป็นการทดสอบของพระเจ้า เป็นการแยกระหว่างบรรดาคนที่ปรนนิบัติรับใช้พระองค์กับผู้ที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์ และตรงจุดนี้เป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างความจริงและความเท็จ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ทรงชนม์ เพลงสรรเสริญเลขที่ 243 PDF พิมพ์ อีเมล
เบื้องหลังเพลงประทับใจ
 
ประวัติความเป็นมาของเพลงนมัสการ                                                                                                         โดย ศจ. ดร. สุรเชษฐ์ อินสม
 
ทรงชนม์ เพลงสรรเสริญเลขที่ 243
 
          วันที่ 20 เมษายน 2014 เป็นวันระลึกถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู คริสตจักรทั่วโลกจัดให้มีการนมัสการเพื่อระลึกเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโลก หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ในบ่ายวันศุกร์ พระองค์ทรงพักผ่อนในอุโมงค์ในวันสะบาโต และเป็นขึ้นมาจากความตายเช้าวันอาทิตย์ การฟื้นคืนสู่ชีวิตของพระเยซูเป็นการมีชัยชนะเหนือความตาย ผู้เชื่อพระองค์ทุกคนจะได้รับชัยชนะเหนือความตายเช่นเดียวกัน นี่คือหลักความเชื่ออันแข็งแกร่งที่สุดของคริสตศาสนา  
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 22