บทความ


หลักข้อเชื่อข้อที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล


เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชื่อว่า

พระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์จากพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนไว้โดยพระเจ้าได้ทรงดลใจแก่มนุษย์ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ ผู้สั่งสอนและเขียนไว้ด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ในพระวจนะนี้พระเจ้าทรงมอบความรู้ที่จำเป็นเพื่อความรอดพ้นจากบาปแก่มนุษย์ พระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์เป็นการเปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ที่ไม่มีผิดพลาด  ถ้อยคำเหล่านี้เป็นมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติ เป็นสิ่งตรวจสอบการประพฤติ เป็นสิ่งเปิดเผยหลักคำสอนที่ทรงอำนาจและเป็นบันทึกพระราชกิจซึ่งเชื่อถือได้ของพระเจ้าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา - หลักข้อเชื่อข้อที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 22 จาก 22