ความเคลื่อนไหว "เทศกาลแห่งความเชื่อ" (Festival of Faith) PDF Print E-mail
          นอกจากนี้จะมีการรับบริจาคโลหิตเพื่อสำแดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันด้วยในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 
          เรื่องอาหารนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลแห่งความเชื่อสามารถนำอาหารมาทำรับประทานร่วมกันในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย หรือสามารถหาซื้ออาหารรับประทานได้ ซึ่งจะมีจำหน่ายอยู่โดยรอบ ทั้งนี้มีทั้งอาหารมังสวิรัติและอาหารปกติตลอดช่วงระยะเวลาของกิจกรรม
          เรื่องภาษานั้นจะมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของท่านในหลากหลายภาษาตลอดรายการ เช่น ภาษาม้ง, กระเหรี่ยง, เมี่ยน, ลาฮู, อาข่า, ขมุ แต่ภาษาหลักที่จะใช้บนเวทีคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยจะขอให้ทุกๆ ท่านนำโทรศัพท์มือถือที่สามารถฟังวิทยุ เอฟ เอ็ม (FM) ได้มาด้วยพร้อมทั้งสายหูฟัง (ย้ำว่าโทรศัพท์นั้นต้องสามารถฟังวิทยุ เอฟ เอ็ม ได้ด้วยพร้อมหูฟัง) เพราะจะต้องแปลภาษาผ่านทางโทรศัพท์ของท่านในภาษาของท่าน  
          รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป