ความเคลื่อนไหว "เทศกาลแห่งความเชื่อ" (Festival of Faith) PDF พิมพ์ อีเมล
          สำนักงานมิชชั่นแห่งประเทศไทย ได้วางแผนสำหรับกิจกรรม "เทศกาลแห่งความเชื่อ" ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2015 นี้ ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และได้กำหนดบริเวณที่พักในแต่ละโซนเอาไว้ให้อย่างชัดเจนแล้ว โดยถ้าท่านใดต้องการพักในห้องพักนักศึกษา (หอพัก) ซึ่งในระหว่างนั้นจะไม่มีนักศึกษาอยู่ คณะทำงานกิจกรรมเทศกาลแห่งความเชื่อจะเปิดให้จองห้องพักในช่วงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม ซึ่งในแต่ละห้องพักนั้นจะพักได้ 2 คน มีห้องน้ำในตัว ราคาห้องพักละ 400 บาท/วัน ซึ่งมีจำนวนจำกัด ส่วนที่พักในรีสอร์อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อๆ ไป 
          นอกจากนี้จะมีการรับบริจาคโลหิตเพื่อสำแดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันด้วยในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 
          เรื่องอาหารนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลแห่งความเชื่อสามารถนำอาหารมาทำรับประทานร่วมกันในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย หรือสามารถหาซื้ออาหารรับประทานได้ ซึ่งจะมีจำหน่ายอยู่โดยรอบ ทั้งนี้มีทั้งอาหารมังสวิรัติและอาหารปกติตลอดช่วงระยะเวลาของกิจกรรม
          เรื่องภาษานั้นจะมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของท่านในหลากหลายภาษาตลอดรายการ เช่น ภาษาม้ง, กระเหรี่ยง, เมี่ยน, ลาฮู, อาข่า, ขมุ แต่ภาษาหลักที่จะใช้บนเวทีคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยจะขอให้ทุกๆ ท่านนำโทรศัพท์มือถือที่สามารถฟังวิทยุ เอฟ เอ็ม (FM) ได้มาด้วยพร้อมทั้งสายหูฟัง (ย้ำว่าโทรศัพท์นั้นต้องสามารถฟังวิทยุ เอฟ เอ็ม ได้ด้วยพร้อมหูฟัง) เพราะจะต้องแปลภาษาผ่านทางโทรศัพท์ของท่านในภาษาของท่าน  
          รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป