อธิบดีการศึกษาพิเศษ ส.ป.ป. ลาว PDF Print E-mail
There are no translations available.

 
เยี่ยมชมโสตการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
          เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2015 ศาสนาจารย์รังสิต สัตยวากย์สกุล และอาจารย์ฆฤต ท่อมงกุฎ ได้ต้อนรับอธิบดีการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนโสตศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี