สัมมนาสุขภาพสำหรับผู้รับใช้ที่มาจากคริสตจักรสังกัดสหกิจคริสเตียน PDF Print E-mail