สัมมนาสุขภาพสำหรับผู้รับใช้ที่มาจากคริสตจักรสังกัดสหกิจคริสเตียน PDF พิมพ์ อีเมล
 
 
          วันที่ 13 มีนาคม 2015 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ร่วมกับโรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพสำหรับผู้รับใช้ให้กับพี่น้องผู้รับใช้ที่มาจากคริสตจักรในสังกัดสหกิจคริสเตียน โดยในกิจกรรมนี้มีหัวหน้าแผนกสุขภาพจากสหมิชชั่น และหัวหน้าแผนกสุขภาพสำนักงานภาค มาเข้าร่วมในกิจกรรมสัมมนานี้ด้วย และผลจากการสัมมนานี้ทำให้ผู้รับใช้จากคริสตจักรที่สังกัดสหกิจคริสเตียนได้รับรู้ข้อมูลข่าวประเสริฐเรื่องสุขภาพที่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสประกาศไปสู่ประชาชนทั้งหลายในวาระสุดปลายนี้ว่าเป็นเช่นไร และต่างก็ให้ความสนใจที่จะนำกิจกรรมนี้ไปพัฒนาต่อในคริสตจักรของท่านเหล่านั้นต่อไป