ประธานสำนักงานใหญ่พบกับ บัน คี มูน เลขาธิการองค์กรสหประชาชาติ PDF Print E-mail
          อีกทั้งยังตระหนักถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อชีวิตของมนุษย์เช่นน้ำดื่มที่สะอาด, การศึกษาเป็นต้น” ท่านประธานเท็ด ยังกล่าวต่อว่า “และโดยการทรงนำของพระเจ้า พระองค์จะทรงนำพาให้คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสามารถนำเอาความจริงของพระองค์ไปสู่ผู้คนต่างๆ ในโลกนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์”