ประธานสำนักงานใหญ่พบกับ บัน คี มูน เลขาธิการองค์กรสหประชาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
 
         วันที่ 6 เมษายน 2015 ประธานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้เข้าพบกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นายบัน คี มูน และพูดคุยหารือกันถึงเรื่องการส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนา  รวมทั้งขอความช่วยเหลือจากคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสซึ่งเป็นคริสตจักรที่เติบโตในการประกาศไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วที่สุด ให้ร่วมมือในการสนับสนุนด้านการศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพ และการช่วยผู้ลี้ภัย ท่านประธาน เท็ด วิลสัน กล่าวว่า “เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเน้นถึงเสรีภาพในด้านความคิด, จริยธรรม และคุณค่าทางจิตวิญญาณ เราให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็นมนุษย์, การนำพาชีวิตของครอบครัว, ให้คำแนะนำแก่เยาวชน 
          อีกทั้งยังตระหนักถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อชีวิตของมนุษย์เช่นน้ำดื่มที่สะอาด, การศึกษาเป็นต้น” ท่านประธานเท็ด ยังกล่าวต่อว่า “และโดยการทรงนำของพระเจ้า พระองค์จะทรงนำพาให้คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสามารถนำเอาความจริงของพระองค์ไปสู่ผู้คนต่างๆ ในโลกนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์”