การประชุมใหญ่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส PDF Print E-mail
         ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านร่วมกันสนองตอบนโยบาย ในการทรงนำของพระเจ้าเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ต่อชาวโลกนี้ตามนโยบายหลักของสำนักงานใหญ่นี้โดยทั่วกันด้วย
 
 
 
  ศจ. เท็ด วิลสัน - ประธานคริสตจักรเซเว่นธเดย์แอ๊ดเวนตีสสากล (GC)                
 
  ศจ. จี. ที. อึ้ง (G.T. Ng) - เลขาธิการ