การประชุมใหญ่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส PDF พิมพ์ อีเมล
ที่แซนแอนโทนีโอ เทกซัส อเมริกา
 
          ระหว่างวันที่ 2-11 กรกฎาคม 2015 ได้มีการประชุมใหญ่ของสำนักงานใหญ่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขึ้นที่แซนแอนโทนีโอ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประชุมเลือกตั้งประธานคริสตจักรฯ และเจ้าหน้าที่ในส่วนการทำงานในแผนกต่างๆ ชุดใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ ประธานคริสตจักรเซเว่นธเดย์แอ๊ดเวนตีสสากล (GC) ก็ยังคงเป็น ศจ. เท็ด วิลสัน และเลขาธิการคือ ศจ. จี. ที. อึ้ง (G.T. Ng) นโยบายการประกาศข่าวประเสริฐของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสากลในอีก 5 ปีนี้กำหนดเป็นแนวทางคือ “การเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก การนำข่าวประเสริฐเรื่องสุขภาพไปสู่ชุมชน และการยกชูพระเยซูขึ้นเหนืออื่นใด” 
         ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านร่วมกันสนองตอบนโยบาย ในการทรงนำของพระเจ้าเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ต่อชาวโลกนี้ตามนโยบายหลักของสำนักงานใหญ่นี้โดยทั่วกันด้วย
 
 
 
  ศจ. เท็ด วิลสัน - ประธานคริสตจักรเซเว่นธเดย์แอ๊ดเวนตีสสากล (GC)                
 
  ศจ. จี. ที. อึ้ง (G.T. Ng) - เลขาธิการ