ความหวังสำหรับโลกใบนี้ PDF พิมพ์ อีเมล
 
          หลายปีที่ผ่านมา ชาวโลกต่างเริ่มพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมและ “ระบบนิเวศวิทยา” ศัพท์คำนี้มีการบัญญัติขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ เอิร์นส์ เฮคเคล ปัจจุบันข่าวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมีปรากฏให้เห็นทั่วไปตามหน้าปกนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ในรายการโทรทัศน์ เป็นหัวข้อที่ศิลปินนำมาเป็นหัวข้อในการจัดกิจกรรม  เขียนหนังสือ  ผลิตเป็นภาพยนต์ ออกเอกสาร ฯลฯ
          อย่างไรก็ตาม ความสนใจในเรื่องนี้ไม่เพียงแต่เพื่อสร้างความตระหนักขึ้นมาใหม่เท่านั้น  เรื่องมีอยู่ว่า โลกเริ่มมีปัญหามากมายอันเป็นผลที่เกิดการทำลายจากน้ำมือของมนุษย์ หากใครจะบอกว่าสื่อสารมวลชนสร้างความรู้สึกที่อ่อนไหวแก่ประชาชนมากเกินไป ด้วยการนำเสนอภาพข่าวปรากฏการณ์ผิดปกติต่างๆ เช่น สภาวะโลกร้อน ให้ยอมรับเถิดว่ามีสิ่งผิดปกติที่รุนแรงกำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราจริง 
         เราจึงควรใส่ใจสัญญาณที่เตือนให้รู้ว่าโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ในบรรดาสัญญาณต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ปรากฏการณ์เรือนกระจก ฝนกรด การละลายตัวของน้ำแข็งขั้วโลก วิกฤติน้ำ ธรรมชาติวิบัติ ทำลายความหลากหลายทางชีววิทยา การบริโภคที่ไม่สมดุล มลพิษในอากาศ และพื้นที่แห้งแล้งกลายเป็นทะเลทรายมากขึ้นเรื่อยๆ 
          จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ คุณทำอะไรบ้าง? เมื่อปัญหาของโลกจำเป็นต้องแก้ไขด้วยชาวโลก จึงมีการประโคมข่าวเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชาวโลกทุกคนได้ตระหนักถึงผลร้ายของการทำลายธรรมชาติ หลายประเทศ รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างแสดงความรับผิดชอบในการรักษาสภาพแวดล้อม เราทุกคนล้วนสามารถร่วมมือในการดูแลธรรมชาติร่วมกัน  แม้ไม่สามารถทำอะไรได้  ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีส่วนร่วมใดๆ
          ในฐานะพลเมืองของประเทศนี้และของโลกใบนี้ เราต้องร่วมกันอนุรักษ์โลกนี้ไว้เพื่อคนรุ่นต่อไป สำหรับคนที่เป็นผู้ติดตามพระเยซูเราเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้เพื่อให้เป็นบ้านแห่งความสุข พระองค์มอบหน้าที่ให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลและรักษาโลก สร้างความสงบสุข ไม่ใช่การสร้างความยุ่งเหยิง ผู้ใดที่ทำลายสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้ ขัดขวางแผนงานแห่งความสุขที่พระองค์ทรงวางไว้ พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษ เมื่อพระเยซูเสด็จมา “พระองค์จะทรงทำลายคนทั้งหลายเหล่านั้น ที่จะทำร้ายแก่แผ่นดินโลก” (วิวรณ์ 11:18) ดังนั้น หากคุณปรารถนาจะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปในอนาคต ก็ต้องหันหน้ามาร่วมมือกันดูแลรักษาเสียตั้งแต่วันนี้ 
          ข่าวดีก็คือ นอกเหนือจากความตั้งใจสร้างโลกให้ “เขียว” มีคำแนะนำในการอนุรักษ์โลกในหลายแนวทาง หนึ่งในจำนวนนี้ มีนักเขียนเชิงอนุรักษ์ชาวอเมริกันชื่อ เท็ด  นอร์ดาอัส และไมเคิล  เชเลนเบอร์เกอร์ แนะนำว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ทางรอดของโลก ส่วนหนึ่งในแนวคิดนี้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ความหวังอันยิ่งใหญ่มาจากอีกแหล่งหนึ่ง 
          พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้เผยให้เห็นโลกใบใหม่แห่งความฝัน ที่มีอากาศบริสุทธิ์ มีน้ำสะอาดให้ชีวิต ไม่มีเหือดแห้ง มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ โลกจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ และพระเจ้าจะเป็นผู้ทรงสร้างโลกใบใหม่ ไม่ใช่มนุษย์ พระเจ้าคือความหวังแท้ของโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหารุนแรงขั้นวิกฤต
 
พระเจ้า คือความหวังแท้ของโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหารุนแรงขั้นวิกฤต
 
          ในพระธรรมปฐมกาล  หนังสือเล่มแรกของพระคริสตธรรมคัมภีร์  ผู้อ่านได้เห็นภาพหลักการดูแลชีวิตที่มีคุณภาพที่แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไป สภาพแวดล้อมทุกอย่างในสวนแห่งนี้ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมการมีสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ้น อาดัมและเอวาต่างมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขสดชื่นในแดนสวรรค์และมีชีวิตอยู่ตลอดไปไม่มีสิ้นสุด แต่เพราะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นดังที่บันทึกไว้  ถึงกระนั้นก็ตามในพระธรรมวิวรณ์  หนังสือเล่มสุดท้ายของพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ฉายให้เห็นภาพของโลกใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง เป็นคำสัญญาให้รู้ว่าทุกคนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งที่มาของชีวิตได้อีกครั้ง
          เมื่อเราอ่านพระธรรมวิวรณ์ทำให้มีมุมมองหลายด้าน ด้านหนึ่งคือภาพของสภาพแวดล้อม ในหนังสือเล่มนี้ใช้สัญลักษณ์เปรียบเทียบสองนครใหญ่ สองระบบคือ บาบิโลน (หมายถึงโรม) เมืองแรกมีแต่การหาประโยชน์ใส่ตัว กดขี่ และอยุติธรรม และเยรูซาเล็มใหม่ 
          ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 21 และ 22 นครเยรูซาเล็มใหม่ ฉายให้เห็นภาพของนครแห่งความมีสง่าราศี เป็นเมืองที่บาปจะไม่เกิดขึ้นอีก  คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้จะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบหาประโยชน์ใส่ตัวหรือทำลายสภาพแวดล้อมอีกต่อไป  การวางผังเมือง  สถาปัตยกรรมของนครแห่งนี้ สอดคล้อง กลมกลืนและอนุรักษ์ธรรมชาติ มีต้นไม้นานาพันธุ์ และแม่น้ำแห่งชีวิต ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตมีพร้อมสรรพสำหรับทุกคน ทั้งอาหารและสิ่งอำนวยให้ชีวิตมีความสุขพร้อมโดยไม่ต้องเสียค่าใดๆ ในนครนิรันดร์แห่งนี้มีความปรองดอง ความยุติธรรมและการดูแลเอาใจใส่อย่างพร้อมมูล
          โลกใหม่ที่อัศจรรย์ใบนี้ พระเจ้าสร้างไว้สำหรับทุกคน และคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในความฝันนี้ด้วย
 
 
อ้างอิง : หนังสืออยู่ด้วยความหวัง