ความหวังเพื่อครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
 
          คุณธนพร ไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเพราะเหตุใดชีวิตแต่งงานของเธอจึงมีแต่ความยุ่งยาก แม่ของลูกสามคน ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ เป็นผู้หญิงที่ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้าน เธอเชื่อเสมอว่าเธอกับสามีไม่มีอะไรขัดแย้งกัน ยกเว้นการใช้คำพูดรุนแรงและความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทันใดนั้นเอง ชีวิตคู่ของเธอก็ล่มสลายขณะนี้ปัญหาความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้กลายเป็นแรงกดดันและความขัดแย้งในบ้าน ปัญหายุ่งยากนี้มีผลกระทบต่อสามีและภรรยา ขยายไปสู่ลูกของเราด้วย ทำให้พวกเขาเหมือนตกอยู่ในเตาไฟ ปัญหาเด็กวัยรุ่นก่อความวุ่นวาย เสพยาเสพติด วัยรุ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ ล้วนเป็นผลมาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นหรือจากการหย่าร้าง จนไม่รู้จะวางตัวอย่างไร อารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถควบคุมได้  ก่อให้เกิดความเจ็บปวด  กลัว  เคียดแค้น และหดหู่ใจ บางทีภาพที่บรรยายมานี้สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่คุณกำลังแบกรับก็เป็นได้ 
          ครอบครัวคือสถานที่แห่งเดียวที่สามารถให้ความมั่นคงในชีวิตแก่เราได้ แต่เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างกันล้มเหลว ผลที่เกิดตามมาก็คือความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานและเศร้าใจ บาดแผลที่เกิดขึ้นในครอบครัวอาจทำให้ระทมทุกข์เหมือนเลือดไหลไม่หยุดไปตลอดชีวิต  
 
        ท่ามกลางภาพแห่งความมืดและท้อใจ การค้นหากุญแจไขไปสู่ความสุขในครอบครัวแทบเป็นไปไม่ได้ คำถามคือ แล้วเราจะหาได้จากที่ไหน ความหวังสำหรับครอบครัวที่เผชิญวิกฤตมีไหม? จะหาได้จากไหน? 
 
         เมื่อเพื่อนได้ยินเรื่องราวความทุกข์ของคุณธนพร จึงแนะนำให้เธอแสวงหาความเข้มแข็งจากธรรมะ มีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้รู้จักพระเจ้า เธอเริ่มไปร่วมกิจกรรมในโบสถ์ใกล้บ้าน และขอให้สามียกโทษให้เธอ  เขากลับมาอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม ไม่นานต่อมาทุกคนในครอบครัวเริ่มเข้าร่วมนมัสการในโบสถ์ คุณธนพรกล่าวว่า  “พระเจ้าทรงช่วยรักษา ครอบครัวของดิฉันไว้ พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตของดิฉัน ขณะนี้ความสัมพันธ์กับลูกๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคะ”
 
         พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่า พระเจ้าไม่เพียงห่วงใยทุกคนเท่านั้น พระองค์ทรงอาทรครอบครัวของเราด้วย ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อพระองค์ทรงสร้างโลกนี้ พระเจ้าทรงตั้งสองสถาบันสำคัญคือ สถาบันครอบครัว (ปฐมกาล 2:23-24) และวันหยุดพักผ่อน (วันสะบาโต วันที่เจ็ดของสัปดาห์) ครอบครัวคือ หน่วยเล็กที่สุดของสังคม สมาชิกทุกคนในบ้านควรรู้สึกเสมอว่ามีคนรักและมีความสุข วันหยุดปลายสัปดาห์ เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกันในการเข้าเฝ้าพระเจ้าและถวายพระเกียรติแก่พระผู้สร้าง (อิสยาห์ 58:13-14) พระเจ้าทรงทราบดีว่าเราทุกคนอยากมีความสุข “เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้า ผู้นำเจ้าในทางที่เจ้าควรจะไป” (อิสยาห์ 48:17) แม้เคยทำผิดพลาดอย่างไร พระเจ้ายังทรงรักทุกคนไม่เสื่อมคลาย ปรารถนาจะให้สิ่งดีที่สุดแก่ครอบครัวของเรา “เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้น เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง” (เยเรมีย์ 31:3) พระเจ้าไม่เคยถอยห่างจากเรา ดังนั้นทุกคนจึงสามารถเข้าหาพระองค์เพื่อทูลขอกำลังได้เสมอ “เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า” (เยเรมีย์ 29:13)
 
สามีภรรยาที่เกือบหย่าจากกัน 
ยังสามารถทนสู้เพื่อรักษาชีวิตแต่งงานไว้ได้
 
          หลังจากการวิจัยสามีภรรยานับพันคู่ นักวิจัยค้นพบว่าสามีภรรยาที่อธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอ อุทิศเวลาศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ร่วมกันไม่ขาด สามารถดำรงชีวิตคู่ได้สูงถึงร้อยละ 90 – 95  
 
          อย่างไรก็ตาม ความหวังยิ่งใหญ่สำหรับคุณและครอบครัวของคุณ พบได้จากการเสด็จกลับมาในโลกนี้อีกครั้งของพระเยซู และมีความหวังในโลกใหม่ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ที่แห่งนั้น “เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 เธสะโลนิกา 4:17) ในโลกใหม่แห่งนี้ สมาชิกในครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าจะมารวมกัน จะอาศัยร่วมกันด้วยความสมานฉันท์และปรองดองตลอดไป
 
ประเมินสภาพความเป็นไปในครอบครัวของคุณ
 
1.  คุณจะให้คะแนนการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวของคุณเท่าไร?
2.  คู่ชีวิตของคุณเห็นด้วยกับวิธีการสอนลูกของคุณหรือไม่? 
3.  ความเข้มแข็งของเรามีด้านไหนบ้าง?
4.  มีสิ่งใดหรือปัญหาใดที่จำเป็นต้องแก้ไขบ้าง?
5.  คุณมีวิธียกโทษให้แก่กันและกันอย่างไร?
 
 
อ้างอิง : หนังสืออยู่ด้วยความหวัง