การรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง PDF พิมพ์ อีเมล
 
          แมตตี้กำลังเรียนรู้ความรักแบบนี้ เมื่อแมตตี้รีบที่จะไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน เบฟเวอรี่ ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน เธอพบว่านางพยาบาลมีงานยุ่งจนไม่อาจมาจัดหาเรื่องต่างๆ ที่เบฟเวอรี่ต้องการได้ เมื่อเธอสังเกตเหตุการณ์ในตอนนั้น สภาพการช่วยตัวเองไม่ได้ของเบฟเวอรี่ดลใจเธอให้เกิดความเมตตาสงสาร เพื่อนบ้านของเธอกำลังทนทุกข์กับความปวดอย่างรุนแรง เธอร้องโอดครวญทุกครั้งที่ร่างกายเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย กระหายน้ำ ไม่อาจยกแก้วน้ำเข้าใกล้หรือจ่อหลอดดูดน้ำมาที่ริมฝีปากและรับประทานอาหารเองไม่ได้  เมื่อเห็นเช่นนี้  แมตตี้ยกเลิกตารางนัดของเธอทั้งหมดตลอดบ่ายวันนั้นเพื่ออยู่ปรนนิบัติความต้องการทางร่างกายของเบฟเวอรี่ แมตตี้จ่อหลอดเข้าริมฝีปากที่แห้งผาดของเบฟเวอรี่เพื่อให้เธอจิบน้ำเย็น ป้อนอาหารให้เธออย่างใจเย็น (แม้แต่เคี้ยวอาหารก็ยังลำบากสำหรับเธอ) รับโทรศัทพ์แทนเธอ จัดผ้าปูให้เข้าที่และห่มผ้าห่มให้เธออุ่น พร้อมกับจัดเก็บห้องให้เป็นระเบียบ ความคิดของแมตตี้แล่นไปที่ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า ซึ่งท่านกระทำแก่ผู้ต่ำต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้.....ท่านได้กระทำแก่เราด้วย เธอยังคิดต่อไปอีกว่า หากเป็นฉันซึ่งอยู่ในสภาพอ่อนแอเช่นนี้ ฉันคงซึ้งในความดีของใครที่มาปรนนิบัติฉันขนาดนี้
          แมตตี้ตระหนักดีว่าการมาดูแลเบฟเวอรี่ในบ่ายวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนของพระเจ้า ณ ที่นั่นภายในห้องอันสงบเงียบของโรงพยาบาล แมตตี้เข้าใจแล้วว่าการรักเพื่อนบ้านของท่านให้เหมือนกับรักตนเองแปลว่าการดูแลใครสักคนหนึ่งเช่นเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นดูแลท่าน บ่อยครั้งการพูดถึงเรื่องที่เราเรียกว่าความรักนั้นช่างเป็นเรื่องแสนจะง่าย แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคนในการปฏิบัติหลักการของความรักในชีวิตส่วนตัวของเรา ส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าเรามีภารกิจยุ่งเกินไป พระเจ้าทรงประสงค์ทีมผู้เชื่อของพระองค์ซึ่งเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณออกไปให้ความดูแลเอาใจใส่บุตรธิดาชาวโลกของพระองค์ซึ่งทุกข์ยากขัดสน แม้ว่าบางครั้งอาจไม่สะดวกที่จะทำก็ตาม
 
          พระคัมภีร์ยังบอกเราอีกว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มาระโก 12:31) ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความรักแบบอากาเป
 
อ้างอิง : หนังสือ วินเวลเนส บ้านแห่งความหวังและสุขภาพ เล่ม 2