วิน! เวลเนส – เล่ม 2 PDF พิมพ์ อีเมล
 
 จงเงี่ยหูฟัง
 
          หากท่านต้องการชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงอันยืนยาวและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางสุขภาพทั้งปวง  โปรดจำไว้ว่า ชะตาชีวิตของท่านขึ้นอยู่กับจานอาหารของท่าน มันมิใช่อยู่ที่พันธุกรรมซึ่งรับตกทอดจากบรรพบุรุษและคุณพ่อคุณแม่ของเราเท่านั้น มันเป็นเรื่องของทางเลือกรูปแบบการดำเนินชีวิตของเราที่จะควบคุมให้พันธุกรรมชนิดใดแสดงออก ตัวของเราเองนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ในการกำหนดความยาวและคุณภาพของชีวิตของเรา
          ร่างกายของเราที่จริงแล้วถูกออกแบบมาให้มีชีวิตนิรันดร์ เป็นอย่างนั้นจริงๆ เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในยุคการเนรมิตสร้าง พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ด้วยพันธุกรรมซึ่งเป็นอมตะ ถูกแล้ว หากพันธุกรรมนี้ถูกสั่งให้แสดงออก เราจะมีชีวิตนิรันดร์! แต่อายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยปี ดังนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าพันธุกรรมนิรันดร์ของเราถูกควบคุมไม่ให้แสดงออก แต่ในยุคปฐมกาล พันธุกรรมนี้ถูกกำหนดให้แสดงออกเมื่ออาดัมและเอวารับประทานผลจากต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดน ข่าวดีของเราคือเราจะมีโอกาสได้รับประทานผลไม้นี้ในวันใดวันหนึ่งในอนาคต สำหรับเวลานี้ พระเจ้าทรงประทานอาหารบางอย่างซึ่งสามารถช่วยเราให้ลดการเสื่อมของสุขภาพของเราอันเกิดจากการพลาดการรับประทาน “ผลไม้แห่งการบำรุงรักษา” จากต้นไม้แห่งชีวิตนั้น ท่านทราบไหมว่าอาหารดั้งเดิมในยุคเนรมิตสร้างนั้นมิได้ประกอบด้วยผัก? ผักเป็นอาหารซึ่งเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำเรากลับไปสู่สภาพเดิม เป็นส่วนเล็กน้อยในการทดแทนการพลาดการรับประทานผลของต้นไม้แห่งชีวิต ผักต่างๆ โดยเฉพาะที่มีสีเขียวและสีฉุดฉาดเหล่านั้น เป็นแหล่งของวิตามินต่างๆ แร่ธาตุและเคมีต่างๆ ที่เราขาดไม่ได้ซึ่งจะไปกำหนดให้เหล่าพันธุกรรมดีแสดงออก และให้พันธุกรรมเลวหยุดแสดงออก  จนกระทั่งเวลาที่เราจะมีโอกาสเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตมาถึง จงรับรองกับตนเองว่าท่านจะรับประทานอาหารเสริมชั้นสุดยอดจากพระเจ้าอย่างเต็มที่นั้นคือ ผักต่างๆ
 
          เนื้อหาด้านบนเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ วิน! เวลเนส บ้านแห่งความหวังและสุขภาพ – เล่ม 2 หากท่านสนใจ  ติดต่อได้ที่ อ.นิรัติศัย อ้ายปั๋น  
โทร. 0-2391-3595 ต่อ 109