เราให้อภัยอย่างไร? PDF พิมพ์ อีเมล
ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะให้อภัย แต่เป็นไปได้
  • ประการแรก เราจำเป็นต้องตระหนัก แม้เรารู้สึกว่าใครคนหนึ่งได้ทำผิดต่อเรา คนอื่นอาจรู้สึกว่าเราได้ทำผิดต่อพวกเขาบางทีเราอาจทำให้คนอื่นเจ็บปวดโดยที่เราไม่รู้ตัว เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งเกี่ยวกับปัจจุบันได้
  • ประการที่สอง เราสามารถหยุดการคาดหวังให้ผู้ทำผิดกล่าวขอโทษเรา ในการกระทำที่เป็นเหตุให้เราเจ็บปวด สิ่งที่เราต้องทำคือ เราต้องรับผิดชอบสำหรับการเยียวยาตัวเราเอง ซึ่งไม่ต้องพึ่งพาต่อสิ่งใด ไม่ว่าผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวดจะสำนึกผิด และกล่าวขอโทษเราหรือไม่
  • ประการที่สาม เราสามารถกลับคืนดีดังเดิม ซึ่งอาจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้

ตอนนี้ให้เราหันมามองดู บันได 6 ขั้น สู่ขั้นตอนการให้อภัย เมื่อขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตาม ผู้ตกเป็นเหยื่อจะไม่ตกเป็นทาสอีกต่อไป แต่บัดนี้เป็นผู้รอดชีวิต

 
บันได 6 ขั้น ในขั้นตอนสู่การให้อภัย
  1. วิเคราะห์ “สิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวด” ให้ทราบชัดว่า “อะไรเป็นตัวการ” ทำให้คุณมีความรู้สึกด้านลบไม่ว่าจะเป็นความโกรธ หรือความขมขื่น ที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณ
  2. ตัดสินใจว่า คุณต้องการอิสระจากอารมณ์ด้านลบดังกล่าวหรือไม่ นี่เป็นการเลือก
  3. ทูลต่อพระเจ้าว่า “คุณยอมมอบความเจ็บปวด” นี้แด่พระองค์ โดยการทูลว่า “ข้าพระองค์ เลือกที่จะให้อภัยแก่....................................นี่เป็นการเลือกของข้าพระองค์
  4. อธิษฐาน “ข้าพระองค์ให้อภัย เขา/หล่อน ข้าพระองค์จะไม่เป็นทาสอีกต่อไป องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระทรงปลดปล่อยข้าพระองค์ให้เป็นอิสระด้วยเถิด”
  5. ถ้ามีความเหมาะสม คิดถึงการกระทำใดที่เป็นการแสดงออกถึงความรัก ซึ่งคุณสามารถทำได้เพื่อช่วยกู้ความสัมพันธ์กับเขา หรือหล่อนคนนั้นผู้ทำให้คุณขัดเคืองใจ 
  6. อธิษฐาน “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ได้ทำความผิดพลาด โปรดสำแดงแก่ข้าพระองค์ว่า ข้าพระองค์ได้ทำให้ใครเจ็บปวดบ้าง ช่วยข้าพระองค์ให้มีความกล้าที่จะขอเขา/หล่อน ให้อภัยแก่ข้าพระองค์ด้วย
          เนื้อหาด้านบนเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ วิน! เวลเนส บ้านแห่งความหวังและสุขภาพ – เล่ม 1 หากท่านสนใจ  ติดต่อได้ที่ อ.อนุชา แซ่ย่อง  โทร. 0-2391-3595 ต่อ 109